بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا

فواد-11

+ اما من وا مانده اين عالم خاکي باز هم جا ماندم . ميخانه را نبستند جام مرا شکستند ...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو