قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند، دوست دارد به كارهاي مباح عمل شود، همان گونه كه دوست دارد به واجباتش عمل كنند .خداوند، مرا با دين راحت و آسان برانگيخت : دين ابراهيم . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت