قرمز سبز آبي خاکستري
ـ در توصيف قدرت خداي سبحان ـ :اوست كه آفريده هايش را در دنيا ساكن كرد و پيامبرانش را به سوي جنّ و انس فرستاد تا برايشان پرده از دنيا برگيرند [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت