بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج

فواد-11

+ در دنيا اگر خودت را مهمان حساب كني وحق تعالي را ميزبان! همه غصه ها مي رودچون هزارغصه به دل ميزبان است كه دل ميهمان از يكي از آنها خبر نداردهزار غم به دل صاحبخانه است كه يكي به دل مهمان راه ندارد http://tabehesht.parsiblog.com
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج