شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

فواد-11

+ در دنيا اگر خودت را مهمان حساب كني وحق تعالي را ميزبان! همه غصه ها مي رودچون هزارغصه به دل ميزبان است كه دل ميهمان از يكي از آنها خبر نداردهزار غم به دل صاحبخانه است كه يكي به دل مهمان راه ندارد http://tabehesht.parsiblog.com
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فواد-11
0 امتیاز
0 برگزیده
114 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فواد-11 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top